fbpx

Ota yhteyttä

Raportointi

Helppoa sähköistä raportointia

Accuna Raportointi on monipuolinen liiketoiminnan raportointiohjelmisto. Ohjelma tuo automaattisuutta, tehokkuutta ja visuaalisuutta kaikkeen liiketoiminnan raportointiin.

 

TUTUSTU ACCUNA-OHJELMISTON MAHDOLLISUUKSIIN TILAAMALLA MAKSUTON VIDEODEMO

New call-to-action

 

Accuna tekee raportoinnista selkeää

Accuna tuottaa talouden datamassasta visuaaliset raportit täysin automaattisesti. Talouslukujen lisäksi raporteilla voidaan esittää myös muista järjestelmistä tuotuja tietoja kuten esimerkiksi henkilöstö-, tuotanto tai vaikkapa asiakkuustietoja. Näitä tietoja voidaan tuoda omina lukuina tai niitä voidaan yhdistellä talouslukuihin. Tietoja voidaan tuoda myös osasto-, henkilö-, tuote tai esimerkiksi toimipaikkatasoille. Accuna kokoaa kaikki tiedot kokonaisvaltaisesti.

Automaattiset liittymät

Accuna tuo automaattisesti omaan tietokantaan kirjanpito-ohjelmaan avatut yritykset, kirjaustasot, laskentakohteet ja viennit kaikilta aikajaksoilta. Lisäksi tietokantaan voidaan tuoda myös muita tärkeitä määreitä (esim. h, kpl, m2) monipuolistamaan tiedolla johtamista ja raportointia.

Visuaaliset kuvaajat ja mittarit

Accuna sisältää kattavan grafiikka- ja mittarikirjaston. Automaattista grafiikkaa hyödyntäen yrityksen tärkeimmät arvot on helppo hahmottaa yhdellä silmäyksellä.

Raporttigeneraattori

Valmiin raporttikirjaston lisäksi voit tehdä omia raportteja rajoituksetta – helposti ilman konsulttiapua. Raporteille voit valita mm. yrityksiä, laskentakohteita, ristikkäisyyksiä ja matriiseja.

Käyttäjähallinta

Voit määrittää helposti mitä raportteja, laskentakohteita ja toimintoja eri käyttäjäprofiileihin kuuluu. Tarkat käyttäjäprofiilit helpottavat oleellisen tiedon löytymistä ja poistavat tietoturvariskin. Käyttäjätunnistuksessa voidaan hyödyntää Active Directory ja Azure AD -palveluja.

Porautuminen

Porautuminen mahdollistaa raportin tarkastelun pintaa syvemmältä. Voit porautua raportilta lukuihin, kausiin, kohteisiin, pylväskuvaajiin ja mittareihin. Yhdellä klikkauksella näet, mistä valittu luku koostuu. Laskujen kierrätysjärjestelmästä riippuen, porautuminen on mahdollista ulottaa aina laskun kuvalle asti.

Kassavirtaennustaminen

Kassavirtaennustamisella näet rahavarojen riittävyyden rullaavasti kahdentoista kuukauden päähän. Laskennallisia arvoja voit korjata ja tulevia eriä syöttää helposti aina 24 kuukauden päähän. Kassavirtaennusteet voidaan laatia historian tai budjetin perusteella. (Lue myös ainutlaatuisesta kassavirtaennustamisen työkalustamme – aidosti pitkän aikavälin Kassaennusteesta.)

Rullaava raportointi näyttää kuukausivertailut tilikausirajojen yli. Se eliminoi kausivaihtelut ja huomioi tilinpäätöskirjaukset, jolloin vertailu muihin kuukausiin on läpinäkyvämpi. Voit lisäksi tarkastella historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta rullaavasti 12 kuukauden päähän tai pidemmälle.

Raportointijärjestelmämme laskee jatkuvasti ennustetta tilikauden loppuun. Perusteena voidaan käyttää edellistä ja/tai kuluvaa vuotta sekä budjettia. Ennusteissa voidaan lisäksi huomioida trendi.

Halutessasi voit viedä raporttien sisältöjä helposti esim. Exceliin, Wordiin tai PowerPoint-esitykseen.

Accuna toimitetaan aina kattavan raporttikirjaston kera. Kirjasto sisältää valmiit pohjat ulkoiseen ja sisäiseen raportointiin, rahoitukseen, kassavirtaan sekä vertailuihin.

Kullekin yritykselle voidaan määrittää yksilöllinen tilikartta tai ottaa käyttöön useita tilikarttoja (esim. sisäisen ja ulkoisen laskennan tilikartat). Tilikartta voi olla yhtenevä tai poikkeava kirjanpito-ohjelman tilikartasta.

Accunan käyttöliittymä on toteutettu suomeksi ja englanniksi. Raporttien kieli voidaan määritellä sanakirja-toiminnon avulla vapaasti, valmiit raporttisanastot löytyvät englanniksi ja ruotsiksi.

Jokainen raportti on katseltavissa koko yrityksen tai tietyn/tiettyjen laskentakohteiden näkökulmasta.

Usein laskentakohteita on tarpeen yhdistellä tai ryhmitellä päätasoksi. Accunassa voit helposti luoda kohteista summalaskentakohteita tarpeen mukaan.

Valittujen tuoteryhmien myynti tietyllä alueella asiakasryhmittäin? Tai tiettyyn projektiin liittyvät henkilöstökulut osastoittain? Accunassa nämä ovat vain parin klikkauksen takana.

Tarkastele raporttejasi viimeksi päättyneeltä tai kuluvalta kaudelta. Voit toki myös itse valita haluamasi ajanjakson (tilikaudesta riippumatta) ja tilanteeseen sopivan tarkkuuteen (vuosi, kuukausi, viikko ja päivä).

Raportointijärjestelmämme hoitaa sisäiset jyvitykset/vyörytykset automaattisesti kiinteällä jakoprosentilla ja suhteellisesti (esim. henkilömäärän suhteessa).

Oikaistaksesi kirjanpidon saldoja, voit hyödyntää Accunan kätevää vientimahdollisuutta.

Yksittäiseen soluun voit liittää esimerkiksi kaavan tai tilanteen mukaan vaihtuvan taustavärin. Soluissa voit hyödyntää myös if-lausekkeita.

Ota yhteyttä

talousjohdolle tilitoimistoille konserneille kehittajille